KONTAKT

Organizator:

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi
Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów
kontakt@innowatorzywsi.pl

tel: +48 605 480 560
www.innowatorzywsi.pl

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych, których celem wspólnego działania jest praca na rzecz równomiernego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Główny obszar zainteresowania Stowarzyszenia to marketing i promocja produktów rolno-spożywczych oraz przetwórstwa w kraju i za granicą, inicjowanie i propagowanie oraz koordynowanie oddolnych inicjatyw społecznych, wspomaganie rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, w tym rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, turystyki wiejskiej, integracja środowisk lokalnych, przedsiębiorców i producentów rolnych.